Χρήση εντός; ΝΑΙ!

Χρήση εκτός; NAI!

Εν κινήσει; ΝΑΙ!